Informatie voor PostcodeKanjer winnaars op 1 januari 2020

Hieronder vindt u meer informatie voor de PostcodeKanjer winnaars van € 54,7 miljoen.

Hoe weet ik of ik tot één van de PostcodeKanjer winnaars van € 54,7 miljoen behoor?
De winnaars uit de Kanjerpostcode horen op woensdag 1 januari hoeveel zij winnen. Zij ontvangen thuis van Postcode Loterij-ambassadeurs Caroline Tensen of Winston Gerschtanowitz een cheque met daarop het gewonnen bedrag.

Deelnemers die vermoeden dat zij tot de winnaars behoren, kunnen het beste op hun bankafschrift nakijken of de Postcode Loterij het bedrag voor de decembertrekking heeft geïncasseerd en met welk lotnummer zij meespelen.

Als via iDEAL is betaald, staat bovendien in de bevestigingsbrief of e-mail het lotnummer van de postcode waarmee meegespeeld is.

Hoe wordt bekendgemaakt waar de prijzen uit de decembertrekking zijn gevallen?
Op woensdag 1 januari wordt de winnende postcode van de PostcodeKanjer van € 54,7 miljoen bekendgemaakt. In verschillende programma's hoort u de uitslagen van de winnende postcodes van de overige prijzen die we die dag bekendmaken. Hieronder vindt u het volledige programmaoverzicht op RTL 4:

Postcode Loterij op tv:

  • Koffietijd: 12:00 uur
  • 5 Uur Live: 17:00 uur
  • RTL Boulevard: 18:30 uur
  • Postcode Loterij The Biggest Quiz: 20:30 uur

Hoe wordt de PostcodeKanjer van € 54,7 miljoen verdeeld onder de winnaars?
De PostcodeKanjer van de Postcode Loterij van december 2019 bedraagt in totaal € 54,7 miljoen en bestaat uit twee delen: een postcodeprijs en een wijkprijs. Deelnemers uit de winnende postcode (vier cijfers en twee letters) verdelen € 27,35 miljoen. Deelnemers uit de winnende wijkcode (de eerste vier cijfers van de winnende postcode) verdelen met elkaar de andere € 27,35 miljoen. Deelnemers die winnen met hun postcode, delen niet nog een keer mee in de wijkprijs. Verdeling van de miljoenen gebeurt op basis van de in 2019 opgebouwde Kanjerpunten.

Wat zijn Kanjerpunten en hoe verkrijg je die?
Kanjerpunten zijn spaarpunten. Elke deelnemer die meespeelt met de Postcode Loterij, krijgt automatisch per meegespeelde trekking 10 Kanjerpunten per betaald lot toegekend. Elk jaar begin je in januari opnieuw met het sparen van Kanjerpunten.

Voor de trekking van de PostcodeKanjer hebben deelnemers maximaal 140 Kanjerpunten per lot kunnen sparen (12 maandelijkse trekkingen + 2 extra trekkingen in juni en december = 140). Kortom, hoe langer een lot meespeelt gedurende een jaar, hoe meer Kanjerpunten en hoe groter het aandeel in de prijs.

Welk bedrag ontvangen de deelnemers uit de winnende postcode van de PostcodeKanjer?
De winnaars uit de winnende postcode krijgen op woensdag 1 januari te horen hoeveel zij winnen. Zij ontvangen thuis van Caroline Tensen of Winston Gerschtanowitz een cheque met daarop het gewonnen bedrag. De loterij maakt het gewonnen bedrag rond het einde van de maand over naar het bij de loterij bekende rekeningnummer.

Hoe weten deelnemers of ze meespelen in de winnende postcode?
Deelnemers die vermoeden dat zij tot de winnaars behoren, kunnen het beste op hun bankafschrift nakijken of de Postcode Loterij het bedrag voor de decembertrekking heeft geïncasseerd en met welk lotnummer zij meespelen.

Wanneer weten de winnaars uit de wijk welk bedrag zij hebben gewonnen?
Winnaars die met hun wijkcode (alleen de vier cijfers van de postcode), de PostcodeKanjer hebben gewonnen horen op het Wijkfeest welk bedrag er per lot (met het maximaal aantal Kanjerpunten) wordt uitgekeerd.

Na het Wijkfeest dat georganiseerd wordt in de winnende wijk door de Postcode Loterij op zaterdag 4 januari 2020, publiceren wij dit ook op onze website.

Als wijkwinnaars specifieke vragen hebben kunnen zij vanaf maandag 6 januari bellen met onze afdeling Ledenservice (088-0201010, normaal tarief, maandag-vrijdag bereikbaar van 9:00 tot 21:00 uur en op zaterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur). Alle gecommuniceerde bedragen zijn onder voorbehoud totdat het gewonnen bedrag is overgemaakt.

De deelnemers uit de winnende postcode krijgen wel al op woensdag 1 januari te horen welk bedrag zij hebben gewonnen.

Komt er een Wijkfeest?
Op zaterdag 4 januari organiseren we een wijkfeest in de winnende wijk van de PostcodeKanjer van € 54,7 miljoen. Op dit feest maken we bekend welk bedrag de winnaars met de winnende wijkcode per lot met het maximaal aantal Kanjerpunten ontvangen.

Toegang is gratis, iedereen uit de winnende wijk is welkom.

Wanneer worden de geldbedragen uitgekeerd aan de winnaars?
Winnaars krijgen het gewonnen bedrag, minus wettelijke kansspelbelasting, naar verwachting voor eind januari 2020 op hun rekening gestort.

Moeten deelnemers vermogens- en kansspelbelasting betalen over 2019?
De winnaars krijgen de geldprijzen in 2020 uitgekeerd en zullen zodoende vermogensbelasting over 2020 moeten betalen.
Ook betalen zij de wettelijke kansspelbelasting (30,1%) over een gewonnen geldbedrag boven de 449 euro. De Postcode Loterij houdt deze kansspelbelasting in van de prijs, dus winnaars krijgen het netto geldbedrag op hun bankrekening gestort.

Meer informatie
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u vanaf 2 januari contact opnemen met onze Ledenservice (088-0201010 normaal tarief, maandag-vrijdag bereikbaar van 9:00 tot 21:00 uur en op zaterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur). Heeft u een andere vraag? Kijk dan op onze klantenservicepagina voor alle overige informatie over uw deelname.

Volg ons op social media: